Varför kundintegritet är viktigt för The Center for Hormonal and Nutritional Balance Inc.

Kundens rätt till integritet är av stor vikt för oss. Vi är medvetna om att när en kund väljer att förse oss personlig information lägger kunden sin tillit i vår förmåga att hantera kundintegritet på ett ansvarsfullt sätt. The Center for Hormonal and Nutritional Balance, Inc. anser att denna information skall användas endast för att förbättra tjänsterna för kunden. Vi har skapat denna sekretesspolicy för att understryka att vi skyddar kundens personliga information.

Personlig information som samlas in av The Center for Hormonal and Nutritional Balance Inc.

När en beställning görs sparar vi kundens kontaktinformation: Namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Skyddad kundintegritet

Vi tar nödvändiga steg för att skydda kundens integritet. När en kund ger oss känslig information (t.ex. ett kreditkortnummer vid ett köp) tar vi rimliga steg för att skydda den, såsom kryptering av kundens kortnummer.

Vi uppger kundens namn och adress till vår leverantör eftersom det krävs för att leverera varorna. Vi uppger ingen kundinformation till andra företag eller individer för marknadsföring utan kundens medgivande.